Stichting Restauratie & Instandhouding Zeilende Vissersschepen Hoorn

Met een warme hand schenken met zelfs Belastingaftrekmogelijkheid  !!


U weet wellicht dat de Belastingdienst onze Stichting Restauratie en Instandhouding Zeilende Vissersschepen waaronder de PINAS wordt gerestaureerd  een warm hart toedraagt. Immers als culturele ANBI stichting behoeven wij geen successierechten te betalen over schenkingen al dan niet via een notaris. Met het zgn nultarief is elke geschonken Euro voor de volle 100% bestemd voor uw en ons Museum.

Daarnaast kunt U als schenker/donateur als particulier 125% van het gegeven bedrag rechtstreeks in mindering brengen op uw belastbaar inkomen ( de enige restrictie is dat uw aftrek minaal 1% van het belastbaar inkomen moet

bedragen).Als bedrijf mag u zelfs 150% aftrekken.


Als u dit zo leest en ons een warm hart toedraagt , wat let u dan ?

Schenkt u wel eens aan een ANBI goed doel? Dan mag u deze schenking alleen aftrekken van de Belastingdienst als u deze doet aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI). De overheid heeft in 2013 bepaald dat de verstrekking van informatie door goede doelen via internet een wettelijke voorwaarde wordt voor het behoud of de verkrijging van de ANBI-status. Vanuit publieksbelang wordt meer transparantie geëist van een ANBI. Via ANBI.nl kunt u deze informatie voor de aangesloten ANBI’s bekijken en beoordelen.

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Sportverenigingen, personeelsverenigingen en hobbyclubs zijn meestal geen ANBI. Mogelijk kunnen deze instellingen wel als sociaal belang behartigende instellingen (SBBI) worden beschouwd.

Om aangewezen te worden als ANBI moet uw instelling voldoen aan alle volgende voorwaarden:


ANBI